Официальный ответ по вопросу отмененного концерта Enigma

19.12.2017 15:00

ШАНОВНІ КЛІЄНТИ!

Білетний оператор Kassir24 створений та здійснює свою діяльність відповідно до
діючого законодавства України, основним напрямом діяльності якого є надання послуг з
розповсюдження та продажу білетів на гастрольні заходи, організацією яких займаються
організатори гастрольних заходів.
13 грудня 2017 року, в одеській Філармонії мав відбутися концерт гурту Classic
Enigma Original Voices, продаж білетів на який здійснював Kassir24. Але через обставини,
які не залежали від нашої волі, або наших дій, зазначений концерт не відбувся.
З метою висловлення нашої офіційної позиції, як білетного оператора, повідомляємо
наступне.
Як вже було зазначено вище, Kassir24 є білетним оператором, який надає послуги з
розповсюдження та продажу білетів на заходи, які організовуються організатором
гастрольних заходів.
Організатор гастрольного заходу, з метою досягнення мети господарської діяльності,
самостійно уживає заходи щодо запрошення гастролерів та оренди концертної зали,
укладає відповідні цивільно-правові угоди, визначає кількість глядацької аудиторії та
забезпечує продаж білетів на відповідний гастрольний захід.
Організатор концерту гурту Classic Enigma Original Voices ТОВ Міжнародне
концертне агентство «ВОРЛД СТАРС», в особі директора Фітісова Владислава
Олександровича, звернувся до білетного оператора Kassir24 з метою продажу білетів на
вказаний гастрольний захід.
Білетний оператор Kassir24 добросовісно та у відповідності до положень
законодавства виконав власні зобов’язання, як перед Організатором, так і перед третіми
особами, які придбавали квитки на зазначений гастрольний захід, жодні скарги щодо
порушення процедури продажу білетів не надходили. Грошові кошти отримані Kassir24
під час продажу білетів від третіх осіб, були в повному обсязі передані Організатору
концерту.
13 грудня 2017 року концерт гурту Classic Enigma Original Voices розпочався, але
після виконання гуртом однієї пісні, виконавці прийняли рішення завершити концертний
захід в зв’язку з «порушенням Організатором концерту вимог технічного райдеру
музикантів – обладнання виявилося не підготовлено до початку виступу».
Зазначене додатково свідчить про те, що Kassir24 здійснив продаж білетів на захід у
відповідності з положеннями законодавства та жодним чином не міг впливати на його
проведення, оскільки не займався організацією заходу.
Щодо правової сторони в даній ситуації слід зазначити, що у відповідності до ст. 1
Закону України «Про гастрольні заходи в Україні» «гастрольні заходи - видовищні
заходи (фестивалі, концерти, вистави, лекційно-концертні, розважальні програми,
виступи пересувних циркових колективів, пересувні механізовані атракціони типу «Луна-
парк» тощо) закладів, підприємств, організацій культури, творчих колективів, у тому
числі тимчасових, окремих виконавців за межами їх стаціонарних сценічних
майданчиків. Гастрольні заходи, за винятком благодійних гастрольних заходів,
проводяться з метою отримання доходів.
організатори гастрольних заходів - суб'єкти господарювання, що займаються
організацією гастрольних заходів на території України і статутними документами
яких передбачено таку діяльність».
Згідно зі статтею 2 Закону України «Про гастрольні заходи в Україні» «Гастролі
проводяться на підставі договорів, укладених відповідно до закону. Порядок організації і
проведення гастрольних заходів визначається Кабінетом Міністрів України.

Організатори гастрольних заходів несуть відповідальність за дотримання положень
цього Закону та інших законодавчих актів України, у тому числі законодавства України
про авторські і суміжні права».
П. 3 Порядку організації та проведення гастрольних заходів, затвердженого
Постановою Кабінету Міністрів України № 35 від 15.01.2004 вказує, що «Гастрольні
заходи проводяться організаторами на підставі договорів, укладених відповідно до
закону з гастролерами, власниками (уповноваженими ними органами чи особами)
стаціонарних сценічних майданчиків та іншими підприємствами, установами та
організаціями.
Координацію діяльності, пов'язаної з організацією та проведенням гастрольних
заходів на відповідній території, здійснюють Міністерство культури Автономної
Республіки Крим, Головне управління культури і мистецтв Київської міської
держадміністрації, управління культури обласних та Севастопольської міської
держадміністрацій, відділи культури районних, районних у містах Києві та Севастополі
держадміністрацій».
П. 13 вказаного вище Порядку зазначає, що «Організатори гастрольних заходів,
гастролери, підприємства, установи та організації, залучені до організації та проведення
гастрольних заходів, а також власники (уповноважені ним органи чи особи) стаціонарних
сценічних майданчиків у межах своїх повноважень забезпечують дотримання вимог
законодавства про культуру, авторські та суміжні права, захист прав споживачів».
Підсумовуючи викладене слід зазначити, що Kassir24, як білетний оператор, має
можливість нести відповідальність лише щодо якості наданої послуги з продажу білету
конкретному покупцеві, відповідальність же щодо організації та проведення гастрольного
заходу в повному обсязі лежить на Організаторі гастрольного заходу у відповідності до
чинного законодавства.
З повагою,
Kassir24

Cледуй за нами